Arbat
Arbat 1
arbat 4

ถนนอารบัต

ถนนนี้ปรากฏมาตั้งแต่ศตวรรที่15 ในประวัติเมืองมอสโก บันทึกว่าเคยเกิดเพลิงไหม้ครั้งหนึ่งเมื่อปี 1493 ในสมัยศตวรรษที่ 16 ในรัชสมัยกษัตรย์อีวานโหด ถนนสายนี้เป็นที่อยู่อาศัยของตำรวจลับ ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 เป็นที่อยู่ของชนชั้นขุนนางและศิลปินที่มีผู้อุปถัมภ์ พอมาถึงศตวรรษที่ 20 มีการสร้างตึก 2 ชั้นและ 3 ชั้นดังที่เห็นได้ในปัจจุบัน  ในปี1917 ตึกเหล่านี้ใช้เป็นอาพาทเมนท์ที่อยุ่ร่วมกันหลายครอบครัวของชนชั้นกรรมกร แต่พอมาถึงสมัยสหาภาพโซเวียต ถนนอารบัตเป็นย่านที่พักซึ่งเกิดมีชนชั้นใหม่ นั่นคือ สมาชิกระดับสูงองพรรคคอมมิวนิสค์ ประมาณปี 1985 ถนนอารบัตได้กลายเป็นถนนคนเดิน ต่อมาเป็นถนนที่ใคร ๆก็รู้จัก และคึกคักที่สุดเพราะเป็นแหล่งมุมศิลปิน จิตรกร ร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ศูนย์วัฒนธรรม โรงละคร เป็นต้น

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802