Vasiliy Blagenniy night
Всилий Блаженнй 3
Василий Блаженный 7
Василий Блаженный 4
Василий Блаженный 5
Vasiliy Blagenniy insight
Василий Блаженный 6

วิหาร วาสิลี เดอะเบลสท์ หรือเป็นที่เรียกว่าวิหารเซนต์เบซิล

วิหาร วาสิลี เดอะเบลสท์ หรือเป็นที่เรียกว่าวิหารเซนต์เบซิล (St. Basil the Blessed) เป็นวิหารที่สวยงามและแปลกตา หรือเป็นวิหารแห่งการอธิฐานของพระแม่มารีย์ซึ่งอยู่บนคูเมืองและประดับประดาด้วยจตุรัสแดง เป็นอนุสาวรีย์สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมอสโคว์ จะเห็นเป็นวิหารหลายหลายสีเหมือนดอกเดซี่ที่มีความงามมากกว่าอีกดอกหนึ่ง ชาวต่างชาติต่างก็ร้องอุทานชื่นชมและคว้ากล้องมาถ่ายรูป ชาวรัสเซียเพื่อนร่วมชาติต่างภูมิใจแล้วแถลงว่า ใช่นี่คือ แกรนด์สง่าห์งามถึงแม้ในยุคโซเวียตที่มีความลำบากสำหรับโบสถ์โซเวียต

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ผ่านมามีประวัติศาสตร์เยอะมาก  มีนัยว่าเมื่อมีการนำเสนอโครงการปรับปรุงจัตุรัสแดงให้แก่ สตาลิน มหาวิหารแห่งการอธิฐานได้ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1555 – 1561 (6 ปี) บนคำพิพากษาของเจ้าชายแห่งมอสโคว์ชื่อ Ivan the Terrible ผู้ซึ่งให้คำปฏิญานว่าจะจับเมืองคาซาน (Kazan)มาสร้างโบสถ์เพื่อความทรงจำของเหตุการณ์ของตน วัดประกอบไปด้วย 9 โบสถ์และหอระฆัง เมื่อมองเผิน ๆ มันยากที่จะเข้าใจโครงสร้างของวัด แต่คุณต้องจินนาการว่าคุณมองมันมาจากข้างบน สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่การขอพรของพระมารดาของพระเจ้า ซึ่งมีมงกุฏเล็กๆกลางโดมล้อมรอบสี่ด้านโดยแกนโบสถ์ระหว่างกันซึ่งมีอีกสี่แต่เล็กกว่า หอคอยเต็นท์ได้สร้างขึ้นภายหลังในยุค 1670s

ปัจจุบันนี้วิหารนี้เป็นวัดและเป็นสาขาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ในเวลาเดียวกัน ในปี 1990 ได้กลับมาดำเนินการปรับปรุงต่อ เช่น สถาปัตยกรรมการตกแต่งภายนอก ภาพวาดอนุสาวรีย์ จิตกรรมฝาผนัง อนุสาวรีย์ที่หายากจากการวาดภาพไอคอนของรัสเซีย  ทั้งหมดนี้ทำให้โบสถ์ที่มีเอกลักษณ์ในความงามและสำคัญในวัดรัสเซีย  ในปี 2011 โบสถ์นี้มีอายุ 450 ปี ในระหว่างฤดูร้อนจะมีการจัดงานฉลองครบรอบขึ้น ในวันที่น่าจดจำ     คุณไม่สามารถเข้าได้ถ้าจะไปเยี่ยมโบสถ์จนกว่าจะมีนิทรรศการใหม่ ( ในฤดูร้อนเปิดจากเดือนมิถุนายน -สิงหาคม จากเวลา10:00am ถึง 1ทุ่ม)    ช่วงเวลาอื่นของปีจะเปิด ระหว่าง 11:00am ถึง 6pm

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802