เรือรบหลวงโอโรรา

ย้อนกลับเวลาไปโดยก้าวไปบนเรือโอโรรา ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งปี 1917 เรือโอโรราสร้างระหว่างปี 1897 และ 1900 โดย Admiralty ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเข้าร่วมกองเรือบอลติกของรัสเซียใน ปี 1903 เรือมีาขนาดความยาว 16.8 เมตร กว้าง 16.8 เมตร และหนักประมาณ 7600 ตัน รักษาความเร็วที่ 20 นอต  เป็นเรือลาดตระเวนคุ้มกันของกองทัพเรือจักรวรรดิรัสเซียในช่วงสงครามรัสเซีย-ญี่ปุ่น เคยเป็นส่วนหนึ่งของกองเรือบอลติกและเข้าร่วมยุทธนาวีช่องแคบสิชิมะ ปัจจุบันเรือรบลำนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก   ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1911 เรือโอโรราได้ไปจอดที่กรุงเทพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีราชาภิเษกของรัชการที่ 

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802