Kolomenskoe
Kolomenskoe 3
kolomenskoye park1
Kolomenskoe 5

สวนสาธารณะโคโลเมนสโคว

เป็นหนึ่งในสถานที่เก่าแก่ที่สุดสำหรับทีอยู่อาศัยของมนุษย์ก็ว่าได้ภายในโมเดิร์นมอสโก รายการทางโบราณคดีที่ค้นพบในบริเวณใก้ลเคียง  ในสมัยโบราณหมู่บ้าน โคโลเมนสโควใกล้กรุงมอสโกเข้ามาเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าเวลาแห่งความทุกข์ยาก  ในปี 1923 พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กก่อตั้งขึ้นบนทรัพย์สินของแกรนด์เจ้าชายและซาร์ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้เติบโตขึ้นตามเวลาที่ผ่านกลายเป็น kolomenskoyeแห่ง ศิลปะและสถาปัตยกรรมที่ซับซ้อน พิพิภัณฑ์ ที่มีพื้นรวมถึง 254.6 เฮกเตอร์ ภูมิทัศน์ที่เป้นเอกลักษณ์ของ Kolomenskoye รองรับกิจกรรมติดตามมาหลายชั่วอายุคน

 พิพิธภัณฑ์และเขตสงวนประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมโคโลเมนสโคว อุทยานโคโลเมนสโกวสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1339 โดยพระเจ้าอีวานที่ 1 มีจุดเด่นอยู่ที่โบสถ์อัสสัมชัญ ที่ทำด้วยหินทั้งหลัง บริเวณอุทยานโคโลเมนสโกวมีลักษณะคล้ายเมืองเก่าตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ภายในมีวิหารเลดี้ออฟคาซาน (LADY OF KAZAN) โบสถ์ไม้ พิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โรแมนติกมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่หิมะตกลงบนทางเดินที่ทอดยาว ที่สำคัญอุทยานโคโลเมนสโกวคือ ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อปี ค.ศ. 1994 จากองค์การยูเนสโกอีกด้วย
 

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802