แม่น้ำเนวา

เป็นพระราชวังและสวนที่สร้างขึ้นอยู่ที่เมืองปีเตอร์โก๊ฟ เป็นเมืองเล็กๆ ริมอ่าวฟินแลนด์ห่างจาก

 เซนปีเตอร์เบิร์ก ไปทางตะวันตก สร้างขึ้นตามคำสั่งของปีเตอร์มหาราช พระราชวังและสวนเหล่านี้บางครั้งเรียกว่า Russian Versailles ซึ่งได้รับการยกย่งว่าเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก

แกรนด์แคสเคดและน้ำฟุ Samson

แกรนด์ cascade เป็นแบบจำลองน้ำตกที่สร้างขึ้นสำหรับหลุยส์ที่16  ที่ใจกลางของน้ำตกเป็นถ้ำประดิษฐ์มีสองชั้นหันหน้าเข้าและออกด้วยหินสีน้ำตาล ปัจจุบันี้มีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์น้ำพุ โดยเฉพาะรูปปั้นทองตรงอ่างน้ำพุใหญ้่เป็นรูปแซมซั่นฉีกปากสิงห์โต น้ำพุต่างๆ สร้างด้วยกลไกที่เป็นธรรมชาติพระเจ้าปีเตอร์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นใช้เวลาราว 10 ปี

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802