ป้อมปีเตอร์และพอล

โครงสร้างแรกที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ์แด่นักบุญปีเตอร์และนักบุญพอลเพื่อเป็นการเผยแพร่ศาสนา ป้อมปีเตอร์และพอลไม่เคยทำหน้าที่ป้องกัน แต่มีประวัติอันยาวนานและแปลกประหลาดอย่างมากในฐานะฐานทัพทหารบ้านของหน่วยงานของรัฐบาล และเป็นที่ตั้งของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ปัจจุบันใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมือง นักโทษคนแรกคือ ซาร์เรวิช โอรสองค์โตของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชนั่นเอง สาเหตุเพราะมีความคิดเห็นไม่ลงรอยกับพระองค์มานาน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ฝังหลุมพระศพของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช และพระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์โรมานอฟ

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802