วิหารเซนต์ไอแซค

เป็นโบสถ์ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างระหว่างปีะ 1818 และ 1858 โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อAuguste de montferrand เป็นเมืองแห่งจักวรรดิที่ยิ่งใหญ่ของรัสเซีย 180 ปีต่อมาโดมที่ปิดทองของเซนต์ไอแซคยังครองเส้นขอบฟ้าของเซนต์ปีเตอร์เบริร์ก ยอดโดมฉาบด้วยทองคำแท้ และภายในใช้หินอ่อนและหินอื่น ๆมากกว่า 43 ชนิด แต่เดิมเคยเป็นที่ประกอบพิธิอภิเษกสมรสของกษัตริย์ปีเตอร์มหาราชและพระนางแคทเธอรีน   มีภาพวาดที่สำคัญๆ มากกว่า 400 ชิ้นที่โดดเด่นคือ โดมทองขนาดมหิมาที่สง่างาม และภาพไอคอนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเป็นรูปเซนต์นิโคลาสเซนติปีเตอร์ ใช้สีเป็นหมื่นๆสีทีเดียว และการทำโมเสกก็ต้องใช้เวลานานมาก  นอกจากนี้มีภาพแกะสลักนูนต่ำ, รูปสลักหินอ่อนเช่น รูปของ Montferrand สถาปนิกคนสำคัญ

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802