Moscow+Zagorsk+St.Peterburhg               5 days 3 nights

วันที่ 1

08.00 PM คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ(BKK) TK 69 10:40 PM

วันที่ 2

5:00 AM เดินทางถึงสนามบิน Istanbul Ataturk Airport (IST)

7:50 AM ออกเดินทางจากสนามบิน Istanbul Ataturk Airport (IST)

10:35 AM เดินทางถึงมอสโคว สนามบิน Vnukovo Airport (VKO)

12:00 pm ออกเดินทางจากสนามบินเพื่อไปรับประทานอาหารเที่ยงในมอสโคว์ Eat & Talk

3:30 PM พระราชวังเครมลิน เดินทางไปพระราชวังเครมลิน ตั้งอยู่ริมชายฝั่งแม่น้ำมอสโคว์ และแม่น้ำเนกลินนายา มีรูปร่างเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ากัน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับของพระเจ้าซาร์ผู้ครองเมืองทุกพระองค์ จนกระทั่งสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบคอมมิวนิสต์จึงได้ย้ายเมืองหลวงกลับมา เข้าชมภายในโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ตามพระบัญชาของพระเจ้าอีวานที่3 เจ้าชายแห่งมัสโควี ภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมแบบยอดโดม 9 ยอด ภายในมีศิลปะภาพวาดแบบเฟรสโก และภาพไอคอนเป็นภาพประวัติของพระเยซู ภาพพระแม่มาเรีย พระบุตร พระจิต ภาพนักบุญที่ทำความดีที่หลังการเสียชีวิตได้ไปอยู่ในสวรรค์และไปถ่ายรูปเป็นการปิดท้ายกับ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ทำด้วยบรอนซ์ น้ำหนัก 40 ตัน ระฆังพระเจ้าซาร์น้ำหนัก 210 ตัน 

4:20 PM - 15 minutes ALeksandrovskiy Garden/สวนอเล็กซานเดอร ระหว่างทางเดินไปพระราชวังเครมลิน เราเดินผ่านสวนอเล็กซานเดอร สวนอเล็กซานเดอร์ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมอสโก ที่นี่ถือเป็นมุมสงบที่เหมาะสำหรับการมาผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ซึ่งจุดเด่นของสวนแห่งนี้ก็คือ สนามหญ้าเขียวขจี มีรูปปั้นประติมากรรมและน้ำพุที่สวยงามวางเป็นจุดๆ ทั่วทั้งสวน ทั้งนี้สวนอเล็กซานเดอร์เปิดมาตั้งแต่ปี 1821 แล้วล่ะค่ะ โดยเป็นสวนที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะของรัสเซียเหนือกองทัพนโปเลียน ในปี 1812 นอกจากนี้ความพิเศษของสวนอีกอย่างก็คือ การตกแต่งด้วยเศษซากที่เหลือจากอาคารซึ่งถูกกองทัพนโปเลียนทำลายนั่นเอง

จัตุรัสแดง 
ไปชมจัตุรัสแดง เวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์รัสเซีย สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 17 ถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่อยู่รายรอบจัตุรัสแดง ได้แก่ หอนาฬิกาซาวิเออร์ เป็นศิลปะแบบโกธิค บนยอดมีดาวแดง 5 แฉก ทำมาจากทับทิมหนัก 20 ตัน... ห้างกุม ห้างที่ใหญ่โตและสวยงาม จำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิด เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1895…สุสานเลนิน เป็นที่เก็บศพของเลนิน สร้างด้วยหินอ่อนสีแดง

5:15 PM - 30 minutes St. Basil's Cathedral/วิหารเซนต์บาซิล 
ถ่ายรูปด้านนอก วิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่4จอมโหด ด้วยศิลปะรัสเซียโบราณ มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสัน สวยงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่า โบสถ์ลูกกวาดที่เต็มไปด้วยรูปแบบและสีสันที่สะดุดตา ทั้งลายทางสีแดงสลับขาว วงก้นหอยสีแดงสลับเหลือง และโดมสูงสีทองบนยอด 

7:00 PM - an hour อาหารเย็น เดินทางเข้าที่พักat Izmailovo Alpha 

 

วันที่ 2

6:30 AM - 2 hours อาหารเช้า ณ โรงแรม

8:00 AM เชคเอาท์ จากโรงแรม Izmailovo Alpha 

8:30 AM - 3 hours Visit Izmailovo Kremlin and Market/ตลาดอิสไมลอฟสกี้ และพระราชวังอิสไมลอฟเครมลิน ตลาดอิสไมลอฟสกี้ ตลาดซื้อขายสินค้าที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดของมอสโคว์ เป็นตลาดที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีชีวิตชีวายิ่งนัก เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทุกสารทิศ ใครมามอสโคว์ก็ไม่ควรพลาดที่จะมาเลือกช้อปปิ้งที่นี่ สามารถเลือกซิ้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ได้ในราคาย่อมเยาว์ อาทิ ตุ๊กตาแม่ลูกดก เครื่องประดับจากอำพัน งานหัตถกรรมพื้นบ้าน. 

11:00 AM - 2 hours ออกเดินทางสู่เมืองซากอร์ส 

12:30 PM - an hour อาหารเที่ยง

1:45 PM - 2 hours Zagorsk ซากอร์ส เดินทางมุ่งหน้าไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโคว์ ประมาณ 70 กิโลเมตร ยังซากอร์สที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศวิทยาลัยสอนศิลปะ การร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอน เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและนักศึกษาจำนวนนับร้อยคน เข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญ 
มีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระสังฆราชและสำหรับนักร้องนำสวด... โบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวาน เลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน ... โบสถ์โฮลีทรินิตี้ สร้างในปีค.ศ.1422-1423 เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ 
สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอมสีทอง ภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ทำพิธี สามารถร่วมสักการะโลงศพของนักบุญเซอร์เจียสพร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้... 
มีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆัง หรือจะรองน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปเป็นศิริมงคล น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญ หลังจากนำน้ำมาล้างหน้า ความศักดิ์สิทธิ์ก็ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้ 

5:30 PM - 30 minutes Visit Cathedral of Christ the Saviour มหาวิหารเซ็นต์ เดอซาร์เวียร์ สร้าง ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญุตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน The Cathedral of Christ the Saviour it is the tallest Orthodox Christian church in the world.

6:20 PM - an hour Metro ไปชมสถานีรถไฟใต้ดิน 
ไปชมสถานีรถไฟใต้ดิน ดูความยิ่งใหญ่ ประวัติศาสตร์ ความเป็นชาตินิยม และวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม การตกแต่งของแต่ละสถานีมีความสวยงามแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต และหินอ่อน นั่งรถไฟไปชมสถานีต่างๆ 

7:00 PM - an hour อาหารเย็น

9:50 PM - 8 hours Departure from Moscow to Sankt-Peterburg เดินทางจากสถานีรถไฟเลนินกราด สู่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 
Train Number 008A 


วันที่ 3

6:06 AM เดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กTo Sant-Peterburg 
Train Number 008A

6:30 AM เชคอิน ณ โรงแรม at Okhtinskaya plotina

7:00 AM - an hour Breakfast รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

9:30 AM - an hour Visit Peter and Paul Fortress 

เดินทางไป ป้อมปีเตอร์และปอล สิ่งก่อสร้างอันดับแรกสุดของเมือง เพื่อเป็นอนุสรณ์ชัยชนะสงครามเหนือสวีเดน เป็นศิลปะแบบบารอก ตั้งอยู่บนเกาะวาซิลเยฟสกี้ บนเกาะมีวิหารปีเตอร์และปอล เข้าชมด้านในซึ่งเป็นที่เก็บพระศพของราชวงศ์โรมานอฟ เริ่มจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจนกระทั่งกษัตริย์พระองค์สุดท้ายของราชวงศ์ พระเจ้านิโคลัสที่ 2 และครอบครัว...จากนั้นนำท่านเที่ยวชมนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่ได้รับการขนานนามว่าหน้าต่างของยุโรป เนื่องจากเป็นเมืองที่แสนสวยงาม มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรม ประดุจเพชรน้ำเอกของทวีปยุโรป 

10:40 AM - 30 minutes Visit St Isaac's Cathedral/มหาวิหารเซนต์ไอแซค 
จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารเซนต์ไอแซค ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด ใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก เป็นต้นแบบของที่ทำการรัฐบาลกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา และถ่ายรูปที่ด้านหลังของ มหาวิหารเซนต์ไอแซค ซึ่งจะมีรูปปั้นแกะสลักของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 ทรงม้ากับฐานที่มีรูปปั้นพระมเหสีและพระธิดาล้อมรอบ แสดงความหมายแฝงถึงความศรัทธา ความรอบรู้ อำนาจ และความยุติธรรม 

11:20 AM - 15 minutes เที่ยวชมใน มหาวิหารคาซาน /Visit Kazan Cathedral มหาวิหารแห่งนี้มีลักษณะรูปทรงครึ่งวงกลม มีเสาหินวางเรียงแถวยาวอย่างเป็นระเบียบประกอบไปด้วยเสาโรมัน 96 ต้น และโดมขนาดใหญ่ซึ่งมียอดสูงถึง 90 เมตร และยังมีสวนสาธารณะซึ่งเป็นนิยมของชาวรัสเซีย ที่มาพักผ่อนหย่อนใจ ด้านใน มีผู้คนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสักการะขอพร บรรยากาศจะแตกต่างกับด้านนอกอย่างชัดเจนค่ะ มีแสงสว่างอ่อนๆ จากเทียน แชนเดอเลียร์ที่ห้อยลงมา และแสงที่ลอดเข้ามาจากด้านนอกวิหาร ผนังตกแต่งด้วยโทนสีครึมๆ ตัดกับเครื่องประดับสีทอง สวยงามคสาสลิค 

12:00 PM - 30 minutes ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกโบสถ์หยดเลือด / Visit Church of the Savior on Blood  ถjายรูปด้านนอกโบสถ์หยดเลือด ซึ่งพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรง สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 พระบิดาถูกลอบปลงพระชนม์เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา ทรงนำรูปแบบสถาปัตยกรรมรัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 มาใช้ในการก่อสร้าง มีลักษณะรูปทรงคล้ายวิหารเซนต์บาซิลที่มอสโคว์ 

1:00 PM - an hour Lunch/ รับประทานอาหารพื้นเมืองรัสเซีย

2:20 PM - 3 hours เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) /Visit Hermitage Museum  เข้าชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (พระราชวังฤดูหนาว) ซึ่งประกอบไปด้วยอาคาร 5 หลัง สร้างเชื่อมต่อกันทำให้พระราชวังมีเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศรัสเซีย มีสิ่งของทรงคุณค่าจัดแสดงอยู่เกือบ 3 ล้านชิ้น เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1764 พระนางแคทเธอรีนได้ทรงซื้อภาพเขียนจากยุโรปกว่า 250 ชิ้นจึงต้องสร้างห้องสำหรับเก็บและแสดงภาพส่วนพระองค์ขึ้น โดยพระนางเรียกห้องแสดงภาพนี้ว่าเฮอร์มิเทจ เมื่อพระนางสวรรคตในปีค.ศ.1796ก็มีของสะสมอยู่มากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่ทรงโปรดปรานกว่า 3,000 ภาพ เหรียญโบราณ และอัญมณีมีค่า งานที่มีคุณค่าถูกเก็บสะสมในพระราชวังฤดูหนาวสะสมต่อเนื่องกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้านิโคลัสที่ 1 มีการจัดหมวดหมู่ของสะสมทั้งหมด วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 1852 พิพิธภัณฑ์ก็เปิดเป็นแห่งแรกที่ให้คนทั่วไปเข้าชมได้ 

6:00 PM - an hour


วันที่ 4 

9:00 AM เชคเอาท์จากโรงแรม Okhtinskaya plotina

10:00 AM - 2 hours Visit Peterhof Palace 
เดินทางสู่ปีเตอร์ฮอฟ เมืองทางตอนใต้ของอ่าวฟินแลนด์ สู่พระราชวังฤดูร้อนเปโตรวาเรสพระตำหนักชายฝั่งของกษัตริย์รัสเซีย ใช้เพื่อพักผ่อนและล่าสัตว์ในฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ประกอบด้วยพระราชวัง น้ำพุ สวนตอนล่าง สวนตอนบน เป็นหนึ่งในบรรดาสุดยอดสถาปัตยกรรมของโลก โดยเฉพาะน้ำพุที่ลดหลั่นกันถึง 27 ขั้น เปรียบเสมือนแสดงความยินดีต่อชัยชนะและยกย่องในความกล้าหาญของทหารชาวรัสเซียและทหารเรืออันยิ่งใหญ่ น้ำพุตกแต่งด้วยรูปปั้นถึง 255 ชิ้น มีน้ำพุใหญ่ที่สุดและรูปปั้นแซมซันกำลังง้างปากสิงโตที่มีชื่อเสียง สูง 21 เมตร ฝีมือของสถาปนิก Bartolomeo Carlo Rastrelliเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ปีแห่ง ชัยชนะเหนือสวีเดนที่ทุ่งโปลตาวา เข้าชมภายในพระราชวัง เป็นอาคาร 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักผ่อน 26 ห้อง อาทิ ห้องเต้นรำที่หรูหราฟู่ฟ่าด้วยศิลปะบารอก... ห้องท้องพระโรงใหญ่เป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในพระราชวัง... ห้องรูปภาพที่แสดงรูปภาพของศิลปินชาวอิตาลีจำนวน 368 รูป... 

12:30 PM - an hour รับประทานอาหารเที่ยง ณ เอาท์เล็ทวิลเลจปุกคาวา 
เดินทางสู่เอาท์เล็ทวิลเลจปุกคาวา เอาท์เล็ทแห่งแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มีสินค้าหลากหลายทั้งแบบ ลักซัวรี่แบรนด์ พรีเมี่ยม ของตกแต่ง บ้าน และสปอร์ตแบรนด์ ในราคานำมาลด 30%-70% ตลอดทั้งปี พร้อมทั้งรับประทานอาหารเที่ยง 

3:45 PM ออกเดินทางจากสนามบิน Pulkovo Airport (LED) TK 402

7:15 PM เดินทางถึงสนามบิน Istanbul Ataturk Airport (IST) TK

8:10 PM ออกเดินทางจากสนามบิน Istanbul Ataturk Airport (IST)TK 64

วันที่ 5

9:25 AM เดินทางถึงสนามบิน Suvarnabhumi Airport (BKK)

42300 Baht

5
days
วันที่ของการท่องเที่ยว
07.09 – 12.09.2017
 
 
21.09 – 26.09.2017
ราคานี้รวม:

โทรหาเรา

66951645629
  • Google+ Basic Black
  • Twitter Basic Black
  • Facebook Basic Black

WantToSeeRussian.com 

"StatusTravel" Co.,Ltd
License PTO 016566

Tel : +7 909 854 62 36

WTS logo no fon.png

© 2016-2018 by DIM1802